FAQ – Pogosto zastavljena vprašanja

 

Orodje za samoocenjevanje WBL-Q je hiter in enostaven pristop, s katerim lahko ugotovite, ali je kakovost vašega sistema učenja na delovnem mestu na visoki ravni, ali je posodobljen in kako se primerja s povprečnim merilom vaših strokovnih kolegov. Z njim lahko ocenite ukrepe za izboljšanje, ki vam bodo priporočeni na podlagi vaših rezultatov na šestih različnih področjih. Če ste z rezultati res zadovoljni, lahko prenesete potrdilo, ki ga lahko implementirate v digitalni obliki na svojih spletnih promocijskih kanalih ali celo natisnete in obesite na delovnem mestu.

Najbolje je, da se registrira in izpolni oceno oseba, ki ima največji vpogled v sistem učenja na delovnem mestu in procese, ki se izvajajo v vašem podjetju. Na več vprašanj lahko registrirana oseba odgovori sama, manj časa potrebuje za pridobitev zanesljive ocene.

To je odvisno od tega, na koliko vprašanj v oceni lahko odgovorite na pamet in za koliko morate poiskati dodatne informacije. Za prvo ocenjevanje boste v povprečju potrebovali približno 30 minut.

Registracija in uporaba orodja sta popolnoma brezplačni in bosta brezplačni tudi v prihodnje. Razvoj je financiral program Erasmus+ Evropske unije, zato boste ta logotip našli v orodju in v poročilu PDF, ki ga lahko prenesete poleg logotipa projekta WBL-Q.

Ne. Če želite ob prenosu poročila o rezultatih v obliki PDF personalizirati svoje poročilo o rezultatih, lahko vstavite ime svojega podjetja, vendar orodje teh podatkov ne shrani. Ime podjetja bo tako prikazano samo v prenesenih datotekah PDF.

Priporočljiva sta dva načina:
1. Vzpostavite skupni račun in delite prijavne podatke z zaupanja vrednim sodelavcem. Poskrbite, da boste uporabili ustrezen e-poštni naslov in geslo, saj sta potrebna za prijavo v orodje.

2. Če delate v velikem podjetju in s sodelavcem nadzirata različne oddelke za učenje na delovnem mestu, je smiselno ustvariti ločene račune. To vam bo omogočilo, da se osredotočite na določeno področje, poleg tega pa boste lahko medsebojno primerjali rezultate.

Informacijo poskušajte izvedeti tako, da raziščete uradne dokumente ali stopite v stik z odgovornimi osebami. Za zdaj podajte nevtralen odgovor in se k vprašanju vrnite, ko boste izvedeli pravi odgovor.

WBL (angleško: work-based learning): učenje na delovnem mestu. To vključuje vajeništvo, pripravništvo, prakso in spremljanje dela.

VET (angleško: vocational education and training): poklicno izobraževanje in usposabljanje. Izvajalci poklicnega izobraževanja in usposabljanja so institucije, ki ponujajo poklicno izobraževanje, od države pa je odvisno, kako je ta organizacija ustanovljena.

Mentor je oseba, ki je v podjetju odgovorna za učenje na delovnem mestu in je glavna kontaktna točka za učence. Učenci so lahko vajenci, praktikanti ali pripravniki.

Sistem EQAVET uvaja šest gradnikov evropskega zagotavljanja kakovosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju. Na podlagi te teorije je projekt Erasmus+ WBL-Q razvil sistem zagotavljanja kakovosti za učenje na delovnem mestu, ki je predstavljen v orodju za samoocenjevanje in stresni test. Pri branju podrobnosti o projektu EQAVET imejte v mislih, da so namenjene izvajalcem poklicnega izobraževanja in usposabljanja, medtem ko je projekt WBL-Q namenjen izvajalcem/podjetjem, ki se ukvarjajo s poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem. Več o tem, kako projekt WBL-Q opredeljuje gradnike, najdete tukaj.

Vaše podjetje se sooča s spremembami in novostmi na številnih področjih. Samoocenjevanje WBL-Q v ozadju izvaja stresni test, saj vaše odgovore meri glede na pet megatrendov, ki lahko v prihodnosti vplivajo na vaše podjetje: Demografske spremembe, digitalizacija, vključevanje in raznolikost, privlačnost poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter trajnostna in solidarna prihodnost. Več o tem, kako projekt WBL-Q opredeljuje te megatrende, najdete tukaj.

Orodje za samoocenjevanje WBL-Q je bilo razvito kot eden glavnih rezultatov transnacionalnega projekta Erasmus+. Evropska komisija in partnerstvo, odgovorno za projekt, si prizadevata izboljšati kakovost učenja na delovnem mestu v Evropi s podporo odgovornim osebam pri ocenjevanju njihovega trenutnega stanja in možnosti za izboljšanje. Več informacij najdete tukaj.

Razvoj je financiral program Erasmus+ Evropske komisije, zato boste ta logotip našli v orodju in v poročilu PDF, ki ga lahko prenesete skupaj z logotipom projekta WBL-Q. Več informacij najdete tukaj.