Študija preiskovalne raziskave

Dokument predstavlja prvo intelektualno produkcijo, proizvedeno v okviru projekta Erasmus+. "Od načel EQAVET (gradniki) do resnične kakovosti PUD na poslovni in podjetniški ravni – samoevalvacija, revizija in nenehne izboljšave (WBL-Q)". Cilj projekta WBL-Q je znatno prispevati h kakovosti Praktičnega Usposabljanja z Delom (PUD) / (ang. WBL - Work-Based Learning) v podjetjih po vsej Evropi, z vzpostavitvijo zanesljivega, veljavnega in ustreznega seznama kazalnikov meril kakovosti, ki jih je mogoče uporabiti za bistveno izboljšanje kakovost praktičnega usposabljanja z delom na poslovni in podjetniški ravni.

Med decembrom 2020 in marcem 2021 so člani konzorcija izvajali tako pisarniške kot terenske raziskave, da bi ugotovili sedanje ponudbe poklicnega izobraževanja in usposabljanja po Evropi. Poleg spletnega vprašalnika je bilo opravljenih več telefonskih in spletnih intervjujev, ki so bili zagotovljeni deležnikom, vključenim v sisteme PUD, vključno z lastniki podjetij, strokovnjaki za kadrovske storitve, odgovornimi osebami PUD, izvajalci, mentorji in učenci PIU.

Prenosi: