Izdelki

Študija preiskovalne raziskave

Razgovori s strokovnjaki v vseh partnerskih državah v kombinaciji s kvantitativno raziskavo kazalnikov kakovosti že od začetka zagotavljajo vključenost ciljne skupine.

Celotno poročilo [EN]
Povzetek [EN] [DE] [ES] [SI] [HU]
 

Orodje za samoevalvacijo in testiranje izjemnih situacij

To spletno orodje omogoča odgovornim osebam PUD, da ocenijo kakovost svojih ponudb in izvedejo stresni test glede na prihajajoče trende.

 

Priročnik za osebje PUD

Ta priročnik daje odgovornemu osebju smernice, kako povratne informacije orodja za ocenjevanje usmeriti v konkretne ukrepe za izboljšanje.

[EN] [ES] [HU] [SI] [AT] [DE]