Izdelki

Študija preiskovalne raziskave

Razgovori s strokovnjaki v vseh partnerskih državah v kombinaciji s kvantitativno raziskavo kazalnikov kakovosti že od začetka zagotavljajo vključenost ciljne skupine.

Na voljo brezplačno leta 2021
 

Orodje za samoevalvacijo in testiranje izjemnih situacij

To spletno orodje omogoča odgovornim osebam WBL, da ocenijo kakovost svojih ponudb in izvedejo stresni test glede na prihodnje trende.

Na voljo brezplačno leta 2022
 

Priročnik za osebje PUD

Ta priročnik daje odgovornemu osebju smernice, kako povratne informacije o orodju za ocenjevanje usmeriti v konkretne ukrepe za izboljšanje.

Na voljo brezplačno leta 2022