Módszertan

A WBL-Q önértékelő és stresszteszt eszköz célja, hogy támogassa az Ön cégében a munkaalapú tanulási folyamatok minőségirányításával megbízott összes szakembert. Az online eszközt egy szakmai partnerség fejlesztette ki egy Erasmus+ projekt keretében, amelyet az Európai Bizottság társfinanszírozott.

Az eszköz mögött meghúzódó elmélet egy 2020-ban Ausztriában, Németországban, Írországban, Magyarországon, Szlovéniában és Spanyolországban végrehajtott transznacionális kutatási kutatás eredményein, valamint olyan jól bevált uniós eszközökön alapul, mint az EQAVET. Míg az EQAVET minőségbiztosítási módszertant kínál a szakképzési szolgáltatók számára, a WBL-Q project megközelítése az európai vállalatoknál a munkaalapú tanulás speciális helyzetére összpontosít.

A munkaalapú tanulási folyamat alapját képező hat fő szempont vizsgálatával a munkavégzési folyamatok minőségét az önértékelés vezeti le. Minden egyes építőelemet 3-4 kulcskritérium határoz meg, amelyeket egy online kérdőív célzott kérdéseivel vizsgálunk.

A minőségértékeléssel párhuzamosan egy stressztesztet is végrehajtunk, amely az egyes kritériumokra adott válaszokat öt megatrenddel méri össze, amelyek a jövőben hatással lesznek a WBL-folyamatokra, úgymint: demográfiai változás, digitalizáció, a szakképzés vonzereje, befogadás és sokszínűség, valamint fenntartható és szolidáris jövő.

A MUNKAALAPÚ TANULÁS MINŐSÉGI ÉPÍTŐELEMEI

TERVEZÉS

A munkaalapú tanulás minőségének első építőköve a TERVEZÉS. A strukturális keretre és a vállalati munkaalapú tanulási folyamatok alapjaira összpontosít. Ebben a szakaszban Ön a rajzolóasztalnál áll, és gondoskodik a szükséges előfeltételek teljesüléséről a WBL-célok iránti elkötelezettség, a folyamatban lévő folyamatokhoz szükséges megfelelő erőforrások, valamint a célok és szabályozások átláthatóságának biztosításával.

FEJLESZTÉS

A munkaalapú tanulás minőségének második építőköve a FEJLESZTÉS. Arra összpontosít, hogy a WBL-tanulók toborzása hogyan és milyen mértékben javítja a vállalat helyzetét, és milyen folyamatok vannak bevezetve a toborzás és a beiskolázás megkönnyítésére.

VÁLASZ

A munkaalapú tanulás minőségének harmadik építőköve a VÁLASZ. A vállalat és a szakképzési rendszer kapcsolatára fókuszál, és arra, hogy a tanulók készségei jól reagálnak-e a vállalat igényeire. Ezen túlmenően megvizsgálja a WBL szereplőinek (vállalat, szakképzési szolgáltató és tanuló) elégedettségi szintjét annak érdekében, hogy megfeleljen a konkrét igényeknek.

KOMMUNIKÁCIÓ

A munkaalapú tanulás minőségének negyedik építőköve a KOMMUNIKÁLÁS. Főleg a munkahelyi mentor és a tanuló közötti kommunikációs stílusra, beállításra és gyakoriságra összpontosít a vállalaton belül. Feltárja a vállalat és a szakképzési szolgáltató közötti kommunikációs csatornákat is.

 

KÉPZÉS

A munkaalapú tanulás minőségének ötödik építőköve a KÉPZÉS. Középpontjában a valós munkahelyi tanulási környezet, valamint a tanulók és mentorok napi szakmai lehetőségei állnak.

 

FELMÉRÉS

A munkaalapú tanulás minőségének hatodik építőköve az FELMÉRÉS. Azokra a stratégiákra fókuszál, amelyek elemzik a munkahelyi tanulás sikerességét egy vállalaton belül, és azt, hogy a fejlesztési lehetőségeket milyen mértékben észlelik és hajtják végre.

MEGATRENDEK A MUNKAALAPÚ TANULÁSBAN

Demográfiai változás

Változik a munkaerő az európai vállalatoknál, ahogy a Nagy Generáció több képviselője ad helyet a fiatalabb Z és Alfa generációnak. A generációk közötti kommunikáció fontos eszközzé vált, mivel ezek a generációk különböznek a preferált kommunikációs stílusok és csatornák tekintetében. A munkaerő demográfiai változásának kezelése olyan megatrend, amely a szociális munkakörnyezet minden aspektusát befolyásolja.

Digitalizáció

A folyamatosan fejlődő technológiának köszönhetően egyre több munkafolyamat zajlik digitális keretek között és igényel digitális készségeket. Ez a megatrend az elmúlt évtizedekben minden szektor vállalatát érintette, és továbbra is hatással lesz a szakmai életre. A COVID-19 válság a digitalizációs folyamatok felgyorsítója volt, és világossá tette, hogy a WBL-nek olyan stratégiákat kell találnia, amelyek digitális, online eszközökön keresztül is megvalósulhatnak.

 

Befogadás és sokszínűség

Az alkalmazottak és a gyakornokok sokszínűbbek, mint valaha, mivel eltérő generációs, oktatási, etnikai és társadalmi hátterük van. Következésképpen eltérő igényeik vannak a szakképzési és WBL ajánlatokkal kapcsolatban, és a szolgáltatóknak készen kell állniuk arra, hogy kielégítsék ezeket az igényeket, hogy biztosítsák a sikeres munkaerő-beilleszkedést.

A szakképzés vonzereje

Ez a megatrend mindkét oldalt érinti, a vállalatot/WBL szolgáltatót és a gyakornokot is. A cég egyrészt arra törekszik, hogy olyan szakképzett munkaerőt biztosítson, aki megbízható és rugalmas alkalmazott. Másrészt a fiataloknak ismét a szakképzést kell a vonzó pályaválasztás első számú választásának tekinteni, ami az elmúlt években sajnálatos módon csökkent az egyetemi képzések javára. A szakképzési karrier előnyeinek újraélesztése megatrend, amely a következő években egyre fontosabbá válik.

Fenntartható és szolidáris jövő

A mai társadalmi légkört nagymértékben befolyásolják a fenntarthatóbb holnapért küzdő fiatalok. A fenntarthatóságnak ez a gondolata nemcsak az ökológiai szektorban gyökerezik, hanem egy szolidáris társadalomra is kiterjed, amelyben a sokféleség és a tolerancia óriási szerepet játszik. A fiatalok megvalósítható egyensúlyt követelnek a munka és a magánélet között, és vágynak az önkifejezésre és a beteljesülésre. Az alkalmazottak testi és lelki egészségének gondozása ugyanolyan fontos, mint a bolygó jólétének gondozása zöld, fenntartható döntések meghozatalával.

How can the quality of work-based learning be measured?

Work-based learning (WBL) can take many shapes and forms across Europe. From long-term dual systems that engage VET learners as apprentices to short-term WBL opportunities such as internships, job-placements and job-shadowing. Work-based learning always integrates a VET learner – either in their initial training or even continued training – in a company or organisation to gain real life work skills.

In any case, it is important for both sides to ensure a well-planned, executed and evaluated WBL process. Only a high-quality WBL process ensures a win-win situation for the WBL provider and the WBL learner. The resources available for planning and implementing the work-based learning processes are depending on the company’s size, their professional history in offering WBL and the general vocational education and training (VET) system in their country.

While large enterprises usually have specific financial and personnel resources dedicated to work-based learning, small and medium enterprises (SMEs) often do not have these resources available in the same extend. The persons responsible for the planning, implementation and quality evaluation of WBL might have multiple roles and can be company owners, WBL mentors, supervisors or shop stewards. In large companies, HR and personnel managers may oversee the work-based learning processes within the framework of onboarding and internal in-service trainings.