Pogoji

Pogoji in določila

Preberite naslednje pogoje za uporabo orodja za samoocenjevanje in stresni test WBL-Q. Poskušali smo biti jedrnati, da bi izboljšali berljivost. Če imate dodatna vprašanja, nam pišite na info@wbl-quality.eu, kjer vam bomo na voljo.
Oglejte si tudi naš razdelek Pogosta vprašanja in našo glavno spletno stran, da dobite več informacij o ozadju, ciljih in teoriji, ki stojijo za storitvami WBL-Q.

 

1) Področje veljavnosti

Naslednji pogoji veljajo za spletno uporabo orodja za samoocenjevanje in stresni test WBL-Q ter prenos samodejno ustvarjenega poročila o rezultatih in potrdila [v tem dokumentu imenovani "storitve"].
S sprejetjem pogojev potrjujete, da se strinjate z naslednjimi predpisi.
Za več podrobnosti o varnosti podatkov glejte Pravilnik o varstvu podatkov.

 

2) Obseg storitev

Storitve WBL-Q lahko brezplačno uporablja vsakdo. Namestitev storitev WBL-Q ni potrebna, saj se orodje lahko v celoti uporablja na spletu kot spletna aplikacija.

Storitve WBL-Q vključujejo:

  • registracijo uporabnika na podlagi uporabniškega imena, elektronskega naslova, gesla in opisnih elementov (glejte več podrobnosti v nadaljevanju)
  • vprašalnik za samoocenjevanje kakovosti, strukturiran v 6 gradnikov kakovosti učenja na delovnem mestu, ki ga je mogoče večkrat ponoviti
  • izračun točk na podlagi danih odgovorov
  • Primerjava trenutnega rezultata uporabnika z njegovim prvim rezultatom in rezultati skupine vrstnikov (glejte več podrobnosti spodaj)
  • Ocenjevanje sistema učenja na delovnem mestu uporabnika s stresnim testom glede na 5 megatrendov na podlagi odgovorov iz samoocenjevalnega vprašalnika
  • Izbirna možnost izdelave poročila o rezultatih v formatu PDF, ki ga je mogoče prenesti in prilagoditi
  • Izbirna možnost izdelave potrdila PDF, ki ga je mogoče prenesti in prilagoditi
  • Možnosti prilagajanja za poročilo o rezultatih in potrdilo PDF vključujejo ime podjetja, logotip podjetja, ime odgovorne osebe, ki je izvedla ocenjevanje

Za uporabo storitev WBL-Q se je treba registrirati kot uporabnik. Pri tem je treba obvezno navesti uporabniško ime, elektronski naslov in edinstveno geslo. Uporabniki so odobreni s samodejnim preverjanjem pristnosti po elektronski pošti.

Poleg tega mora uporabnik navesti svojo državo in druge opisne informacije o svojih ponudbah za učenje na delovnem mestu. Ti podatki se uporabljajo za primerjalno analizo rezultatov uporabnikov, da se omogoči primerjava sistemov učenja na delovnem mestu znotraj strokovnih skupin v isti državi in velikosti podjetja. Kljub temu so vsi podatki kompleksno anonimizirani, kar pomeni, da odgovorov ni mogoče povezati z določenimi uporabniki. Uporabniška imena ali elektronski naslovi v nobenem trenutku niso vidni drugim uporabnikom ali tretjim osebam.

Uporabniške profile je mogoče kadar koli spremeniti in izbrisati. Če uporabnika izbrišete, se iz shrambe podatkov samodejno odstranijo vsi podatki, povezani z njim.
Po zaključku samoocenjevanja lahko uporabniki prenesejo samodejno ustvarjeno poročilo o rezultatih in celo potrdilo. Te datoteke PDF lahko uporabniki uporabijo po lastni presoji. Poročilo o rezultatih in potrdilo je mogoče prilagoditi z navedbo imena podjetja, logotipa podjetja in imena osebe, ki je opravila oceno. Navedba teh informacij ni obvezna in storitve WBL-Q teh podatkov ne bodo shranjevale ali hranile.

 

3) Razpoložljivost in omejitve

Storitve WBL-Q ne trdijo, da so popolnoma izčrpne ali znanstvene. Orodje in besedilne elemente poročila o rezultatih je ustvarilo nadnacionalno partnerstvo heterogene skupine ljudi, in čeprav so vsi partnerji strokovnjaki na svojih področjih, obstaja možnost nenamernih napak, morda tudi pomenov, izgubljenih v prevodu. Dobrodošle so vse povratne informacije, naš cilj pa je ponuditi uporabne storitve za naše ciljne skupine. Morebitne težave sporočite na naslov info@wbl-quality.eu - hvala.

4) Kontaktni podatki in pravne opombe

V zvezi s storitvami WBL-Q se obrnite na: info@wbl-quality.eu.

Storitve WBL-Q so rezultat nadnacionalnega projekta, ki ga sofinancira program Erasmus+ Evropske komisije.
Številka sporazuma: 2020-1-AT01-KA226-VET-092549
Podpora Evropske komisije pri pripravi te publikacije ne pomeni podpore vsebini, ki odraža izključno stališča avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij iz te publikacije.

Koordinator in pravni zastopnik tega projekta je "Verein Auxilium".

Verein Auxilium
Auxilium pro Regionibus Europae in Rebus Culturalibus/ Verein zur Förderung von Bildung und Kultur in einem Europa der Regionen
Geidorfplatz 2
8010 Gradec
Avstrija
Telefon: 0043-(0)316-328044
Faks: 0043-(0)316-328027
Sipgate: 0043-0720 503412
E-naslov: office@auxilium.co.at
Splet: www.auxilium.co.at
ZVR št. 060788846
UID-številka. ATU-61576057

Auxilium pro Regionibus Europae in Rebus Culturalibus je registrirano neprofitno združenje; zanj veljata zakon o društvih in davčni zakon Republike Avstrije. Njegove vsebinske, operativne, organizacijske in finančne poslovne prakse redno pregledujejo in potrjujejo zakonitost notranji in zunanji organi zastopanja in nadzora.

5) Stroški

Za uporabnika ni nobenih stroškov. Registracija in uporaba storitev WBL-Q sta popolnoma brezplačni in bosta brezplačni, dokler bodo storitve na voljo.